Parket info en tips

Parket Trade adviseert, plaatst én onderhoudt uw parketvloeren voornamelijk in de regio Overijse, Tervuren, Huldenberg en Hoeilaart. We hebben meer dan twintig jaar ervaring en geven tien jaar garantie op plaatsing én renovaties.

Wilt u graag wat meer informatie of heeft u vragen of tips nodig voor plaatsing of onderhoud? Laat het ons weten en wij helpen u graag verder.

Om preventief uw parketvloer te beschermen en beschadigingen te voorkomen raden wij het volgende aan
  • Voorzie voetmatten bij buitendeuren;
  • Plaats viltjes onder stoel- en tafelpoten;
  • Geen poreuze plantenpotten op de vloer;
  • Zware voorwerpen niet verschuiven maar verzetten;
  • Slecht verzorgde naaldhakken vermijden;
  • Voorzie specifieke "zachte" wieltjes voor bureaustoelen of zetels.
Wat is het ideale omgevingsklimaat en hoe als klant hiermee omgaan

Hout vertoont de eigenschap te krimpen en zwellen afhankelijk van de voorwaarden van relatieve vochtigheid en temperatuur van de omgevende lucht. Extreme waarden en snelle schommelingen van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur zullen dus een minder gunstige invloed hebben op de stabiliteit van de vloerelementen (bewegingen, vervormingen, scheurtjes) en dienen dus vermeden te worden. Een goede beheersing van het binnenklimaat tijdens de plaatsing maar ook daarna door de klant is dan ook van zeer groot belang.

Het op peil houden van de luchtvochtigheid is niet alleen goed voor uw vloer, maar ook voor al uw meubelen en niet te vergeten – voor uw eigen gezondheid.

Relatieve luchtvochtigheid en evenwichtsluchtvochtigheid
  • Evenwichtsluchtvochtigheid: 55% (+/-10%)
  • Evenwichtsluchttemperatuur: +/- 20°C
Belangrijk

De houten vloer zal bij deze waarden niet of nauwelijks werken omdat dit een gunstig klimaat is.
Bij langdurige overschrijdingen dient de binnenlucht bevochtigd of gedroogd te worden.

De werking van hout

In eerste instantie dienen wij u erop te wijzen dat hout een levend product is dat veranderingen kan ondergaan onder invloed van de relatieve luchtvochtigheid die heerst in de ruimte waar het parket geplaatst is. Hout reageert op vocht, niet op warmte. Parket krimpt bij droogte en zwelt bij vochtopname.

Hout past zich aan de omgeving aan

In een vochtig huis zet het parket uit en in extreme omstandigheden kan het bol komen te staan (hier is een ontvochtiger nodig).

Bij uitzonderlijke droogte daarentegen gaat het hout krimpen en ontstaan er kieren tussen de planken (daarom is het aan te raden om bevochtigingstoestellen te plaatsen in het stookseizoen).

Aangezien de luchtvochtigheid sterk kan variëren tussen zomer en winter - variaties tussen 90% en 20% luchtvochtigheid - zal de parketvloer dus ook uitzetten en krimpen naargelang de periode van het jaar.

De moeilijkste periode voor hout is de winter. Bij vriestemperaturen kan een extreem lage luchtvochtigheid opgemeten worden tot 20%. Indien de ruimtes dan nog eens extra opgewarmd worden om het gezellig te maken, geeft de parketvloer zijn laatste vocht af aan de omgeving waardoor hij sterk begint te krimpen. Hierdoor kunnen er spleten en kieren onstaan tussen de planken en kan de parket in extreme gevallen loskomen uit zijn voegen.

Hierbij geven wij U enkele belangrijke tips voor uw parketvloer

Radiatoren, luchtconvectoren, convectorputten en vloerverwarming produceren droge lucht. Bij dergelijke verwarmingssystemen is het aangeraden de lucht te bevochtigen met elektrische luchtbevochtiger.

Ruimtes die in de winter niet bewoond worden, dienen steeds verwarmd te worden tot min 10°C.

Gelieve regelmatig het vochtgehalte na te gaan

Het blijkt vaak nodig een elektrische luchtbevochtiger te gebruiken om een voldoende omringende vochtigheidsgraad (tussen 40 en 65%) te kunnen handhaven.

Het lijkt ons dus raadzaam een vochtigheidsmeter of hygrometer in uw bezit te hebben en deze zeker in de winterperiodes nauwlettend in het oog te houden. Wij kunnen er niet genoeg de nadruk op leggen hoe belangrijk dit is. Plaats de hygrometer het liefts in het midden van de kamer (dus niet bij het raam, in de felle zon of bij de keuken: dit i.v.m. het verdampen van water bij het koken) maar bij voorkeur in de buurt van de thermostaat.

Blijkt uw parket toch extreme kieren of vervormingen te vertonen gelieve ons onmiddellijk te contacteren. Wij sturen dan zo snel mogelijk een bekwaam persoon om de oorzaak vast te stellen en de schade te beperken.

Indien het parket op vloerverwarming is geplaatst, gelieve onze specifieke fiche voor parketvloeren en vloerverwarming aan te vragen.

Plaatsing van parket op vloerverwarming

Laat de dekvloer voldoende uitdrogen
In geval van vloerverwarming en een cementgebonden dekvloer is de limietwaarde voor het massavochtgehaltemaximum 2%. Bij een anhydrietgebonden dekvloer bedraagt het maximale massavochtgehalte 0.6%.

Conditionering van het te plaatsen parket

De houten vloerdelen moeten ten minste 48 uur in gesloten verpakking kunnen acclimatiseren op de plaats waar deze zal worden geplaatst. Hout is een natuurlijk materiaal en kan bij verandering van temperatuur en vochtigheidsgraad krimpen of uitzetten. Het is daarom van groot belang dat het vloerverwarmingssysteem op de juiste wijze wordt bediend. Dit voorkomt blijvende schade aan de parketvloer.

Let op de relatieve luchtvochtigheid

De relatieve luchtvochtigheid moet hoger blijven dan 45%. Rekening houdend met de praktijk is het aan te bevelen de vloerverwarming te gebruiken als basisverwarming en deze te combineren met convectoren voor piekverwarming of voor snelle opwarming.

Volg de juiste procedure voor het aanzetten van de verwarming

Het verwarmingssysteem wordt na de plaatsing van de dekvloer traag en na de juiste wachttijd (afhankelijk van uw dekvloer) in werking gesteld. Het verwarmingssysteem mag nooit gebruikt worden voor de dekvloer voldoende droog is. Men moet de watertemperatuur laten toenemen met 5°C per dag tot deze 45°C bedraagt, of tot de dekvloer een oppervlaktetemperatuur van 28°C heeft bereikt.

48 uur voor de plaatsing van het parket moet de verwarming afgezet worden of op zeer lage temperatuur worden gehouden. De oppervlaktemperatuur mag dan maximum 15°C bedragen, terwijl de kamertemperatuur niet lager is dan 18°C. Er moet aan beide voorwaarden voldaan zijn. Van belang is dat de voorwaarden bij plaatsing gunstig zijn en gelijkwaardig aan een normaal binnenklimaat. Pas 3 dagen na de plaatsing van het parket mag de temperatuur geleidelijk toenemen. De stijging van de warmwatertemperatuur moet beperkt blijven tot maximum 5°C per dag.

Een correcte plaatsing van het parket is absolute vereiste

Omwille van de optimale warmteoverdracht van het vloerverwarmingssysteem naar de binnenomgeving dient de parketvloer gelijmd te worden met een parketlijm die geschikt is voor gebruik met vloerverwarming..

Voor, tijdens en na de plaatsing

van het parket dient men een opwarmingsprotocol van het vloerverwarmingssysteem te respecteren. Bij alle systemen van vloerverwarming dient een opwarmingsprotocol te worden gevolgd. Een opwarmingsprotocol is een leidraad vanaf de eerste ingebruikname van het systeem tot na de afwerking en definitieve ingebruikname van de vloerverwarming. Voor parketvloeren is het echter steeds belangrijk de warmwatertemperatuur te beperken tot maximum 45°C. Bruuske variaties in temperatuur kunnen aanleiding geven tot blijvende schade aan het parket. Men dient evenwel steeds bepaalde criteria en eisen te respecteren m.b.t. maximale vloeroppervlaktetemperaturen (comforttemperatuur van 25°C (max. 28°C)).

Omdat het aanbod aan vloerverwarmingssystemen groot is, wendt u zich best tot de fabrikant van het geplaatste systeem voor het passende opwarmingsprotocol.

Belangrijk

Bij het uitschakelen van de installatie moet de procedure in omgekeerde volgorde worden gevolgd.
Om temperatuurschommelingen zoveel mogelijk te voorkomen is het niet aan te raden de thermostaat ‘s avonds laag en ‘s morgens weer hoog te zetten.

Wat is FSC en PEFC ?
  
Alléén de kwaliteit en de prijs volstaan niet langer om het succes van een produkt te waarborgen.
De koper of de consument die bezorgd is om de toelomst van onze bossen, let steeds meer op de herkomst van de produkten die hij koopt.

FSC-gewaarborgde herkomst geeft de concrete garanties op vlak van duurzaam bosbeheer van "bos tot consument".
FSC staat voor Forest Stewardship Council en is een internationale, onafhankelijke en niet-gouvernementele non-profitorganisatie. Sinds 1993 wordt samen met delegaties vanuit de sociale sector, de milieubeweging, de houtsector en boseigenaars gewerkt aan een regelgeving omtrent verantwoord bosbeheer.

In dit kader, heeft FSC principes voor goed bosbeheer opgesteld, en een certificeringssysteem opgezet om goed bosbeheer te beoordelen. Ook de volledige handelsketen van bos tot aan het eindproduct wordt gecontroleerd. Het FSC-keurmerk is het enige keurmerk voor hout en houtproducten dat wordt ondersteund door de belangrijkste natuur-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties in de wereld. Zoals Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie, Greenpeace en Novib. Maar ook door vooruitstrevende bedrijven.

Eenieder die hout verwerkt uit FSC-bossen verbindt zich ertoe deze reglementering te respecteren. Daarom is het ook nodig dat deze bedrijven zich hiervoor laten keuren en na goedkeuring hier dan ook een certificaat voor krijgen (= COC of Chain Of Custody). FSC producten herkent u aan het FSC-logo.

Door hout of producten te (ver)kopen met het FSC-keurmerk, weet u zeker dat dit uit een goed beheerd bos komt.

Contact opnemen

Voor alle vragen, contacteer ons gerust via het contactformulier of telefoonnummer 0473 63 42 69. ( Gratis via Whatsapp )

Parket Trade Overijse Showroom open 7/7 - nà afspraak
Nestor Rowiestraat 5 bus 1 - 3090 Overijse - België - janevers@parket-trade.be - 0473 63 42 69 (Gratis via WhatsApp)